Αξιολόγηση

Κάθε έννοια της εμπορικής δραστηριότητας την οποία ασκούμε είτε αυτή είναι εμπόριο αγαθών, είτε είναι εμπόριο υπηρεσιών, θα πρέπει να μπει σε ένα εργαστήριο σκέψης, όπου θα απομονωθεί και θα εξεταστεί ξεχωριστά, πρώτον για τις ιδιότητες που αυτή η έννοια έχει από μόνη της, δεύτερο για τις ιδιότητες με τις οποίες εμπλουτίζεται καθώς αυτή απορροφά στοιχεία από το χαρακτήρα και τις επιδιώξεις μας και τρίτο για τις ιδιότητες που αποκτά από το προϊόν ή από κάποια ξεχωριστή υπηρεσία που προσφέρουμε. Έπειτα θα πρέπει να ιεραρχηθεί σε σχέση με τις άλλες έννοιες της δραστηριότητας που ασκούμε, με σειρά προτεραιότητας. Αυτό γίνεται άλλοτε με κριτήριο την λογική αξία της κάθε έννοιας κι άλλοτε με κριτήριο την εμπορική μας στόχευση. Η Αξιολόγηση προηγείται πάντα της Τοποθέτησης ενώ έπεται η Διαφημιστική Εκστρατεία. Απαιτεί δε το χρόνο της για να αναλύσει "το παν" σωστά και πλήρως, ώστε να κατανοηθεί "το παν που αφορά τη δραστηριότητά μας" από όλους μας καλά, διαφημιστές κι επιχειρηματίες και να αφομοιώσουμε κάθε πτυχή αυτής της Αξιολόγησης.