Έντυπα

Τα έντυπα χωρίζονται πρωτίστως σε είδη, ανάλογα με τον αριθμό των σελίδων τους ενώ σε σχέση με το ρόλο τους τα διακρίνουμε μετά. Μπορεί λοιπόν να είναι , δισέλιδα, τετρασέλιδα, οκτασέλιδα, δωδεκασέλιδα ή με περισσότερες σελίδες ανεβάζοντας τον αριθμό +4 σελίδες κάθε φορά. Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή των προγενέστερων διαφημιστικών μας κινήσεων, υπολογίζουμε την εικόνα που μπορεί να έχει σχηματιστεί στο αγοραστικό κοινό για την επιχείρησή μας. Ανάλογα με το τί υπολείπεται να εξηγήσουμε ακόμη σε αυτό το κοινό, το έντυπό μας θα θεατρινίσει τον καταλληλότερο ρόλο για να το κάνει. Θα πρέπει όμως να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ότι όσο περιορίζεται ο αριθμός των σελίδων, τόσο περιορίζεται ο διαθέσιμος χώρος για να εκθέσουμε προϊόντα και υπηρεσίες. Έτσι θα πρέπει να επιλέξουμε με σύνεση τον αριθμό τον σελίδων, συνυπολογίζοντας το πόσο επιτυχώς έχουμε εξηγήσει έως τώρα στο κοινό μας, πρώτα το όνομά μας κι έπειτα τις αξίες της εταιρίας μας.