Δημιουργικό

Το κοινό μας αργά η γρήγορα θα βρεθεί μπροστά σε μια διαφημιστική μακέτα του προϊόντος μας. Σαν "ποιός" θα πρέπει να τους μιλά αυτή η μακέτα, τί θα τους λέει και πόσα θα λέει; Εάν πρόκειται για ένα προϊόν ή υπηρεσία που απευθύνεται σε άντρες, θα πρέπει να τους μιλά σαν μια γυναίκα που έχει ετοιμάσει κάποια υποδοχή που θα ταίριαζε με το προϊόν. Αν πάλι είναι ένα γυναικείο προϊόν, θα πρέπει να τους μιλά όπως ένας άντρας που θέλει να δράσει αντίστοιχα με το προϊόν, πάλι. Αν απευθύνεται σε οικογένειες θα πρέπει να μοιάζει με έναν εκφωνητή κάποιου ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει γενικές αξίες για τον άνθρωπο, όπως αυτές που απορρέουν από τη Φύση ή μερικές ηθικές αξίες. Αν πάλι απευθύνεται σε ώριμους στην ηλικία, όχι υπερήλικες, θα πρέπει να έχει μηνύματα αισιόδοξα ώστε αυτοί, να αποκτούν μέρος της ικανοποίησης που θα τους δώσει το προϊόν, πριν ακόμα το αγοράσουν. Αν πρόκειται για παιδιά, τότε ο κόσμος θα πρέπει να περιγράφεται πολύχρωμος και μαγευτικός ...