Κάρτες

Μετά από το σήμα και λογότυπο που έχουμε φτιάξει, ήρθε πια η ώρα να εκφωνήσουμε μαζί το δεύτερο γράμμα του επικοινωνιακού αλφαβηταρίου που δεν είναι άλλο από την επαγγελματική σας κάρτα. Η τελευταία είναι στην ουσία και η επαγγελματική σας ταυτότητα. Όπως και η αστυνομική ταυτότητα γράφει αποκλειστικά τα στοιχεία που είναι απαραίτητα ώστε Πολιτεία κι επίσημοι Φορείς ανά τον κόσμο να καταλαβαίνουν ποιοί ακριβώς είμαστε και από που καταγόμαστε, έτσι κι εδώ γράφουμε αποκλειστικά τα απαραίτητα για τη στοιχειώδη αντίληψη του "ίχνους" μας στην αγορά. Βάζουμε επομένως το σήμα-λογότυπο, το όνομά μας με την ιδιότητα που έχουμε και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Η Εταιρική Ταυτότητα δεν είναι άλλο από την σχεδιαστική αντιγραφή του σχεδίου της κάρτας στα σχέδια του επιστολόχαρτου, των φακέλων, της σακούλας κλπ, ακόμη γιατί όχι και του αυτοκινήτου της εταιρίας. Για την επαγγελματική κάρτα μπορείτε να μιλήσετε εκτός από μένα και με την κυρία μου που έχει μεγάλη πείρα στο θέμα αυτό, την Δεσπούλα γραφίστρια.